Skip to main content

כיצד לקבל דם מיובש מתוך בד

כמה פעמים הבנת שיש כתם דם קטן כבר יבש על הבגדים, הסדינים או על בד אחר? ובכן, כבר לא צריך להתפטר עצמך כדי לשמור על הכתם שם או לזרוק את החולצה משם! אתה יכול להיפטר הכתם, בתוך שתי שניות!

קבל דם יבש מתוך בד

שלב 1

ראשית, לקבל את הכדור כותנה ומי חמצן מוכן. שים כמות קטנה או גדולה של מי חמצן על כדור כותנה, בהתאם לגודל הכתם ואת משך הזמן זה כבר יבשים.

שלב 2

לשפשף את הכתם עם כדור כותנה, לפי הצורך, עד הכתם מוסר! ייתכן שיהיה עליך להשתמש יותר מכדור כותנה אחת ולקבל את הכדור צמר גפן יותר או פחות רטוב בהתאם הכתם. הכתם צריך להיות הרים אחרי שאתה לשפשף במשך כמה שניות.

שלב 3

ייתכן שתרצה לשטוף את פיסת בד לאחר זה, אבל הכתם צריך להיות נעלם!