Skip to main content

בחירת העורך, 2019

כיצד להתאים את המאייד על המנסרים הומלי

כיצד להתאים את המאייד על המנסרים הומלי

יש צורך לבצע התאמת קרבורטור ביתית על כל שלוש מהירויות: בטל, נמוך וגבוה. לפני שתנסה לבצע התאמה כלשהי, ודא כי פעולה זו לא תבטל את האחריות ההומלית שלך. התאמת carburetor על סרק הוא הבטוחה והקלה ביותר של שלוש מהירויות.